© YourChoice Consultancy
Home Home Contactgegevens Contactgegevens Klantenoverzicht Klantenoverzicht Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden
Onze levering geschiedt volgens de ICT-Office Voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Download hier het gehele document
Leveringsvoorwaarden